Curriculum Vitae  /  Kommande Konserter  /  Kammarmusikverksamhet  /  Körverksamhet
Orgelprojekt  /  Länkar  /  Kontakter  /  Besöksbok  /  Foton
 
Rolf Ericzon - foto: Anders Ericzon
Rolf Ericzon hemmavid
Rångstra 22 - foto: Maria Falkeholm
Rångstra 22, Ljusdal
Vy från köket - foto: Maria Falkeholm
Utsikt från köket
Vy från gästrummet - foto: Anders Ericzon
Utsikt från gästrummet
Foto: Anders Ericzon / Maria Falkeholm
 
Curriculum Vitae


Rolf Ericzon är född 1937 i Mellbyn, en liten by på landet, belägen en halv mil nordväst om staden Arvika i västra Värmland.

Han studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm åren 1956-1964, där han avlade Musiklärarexamen 1959, Högre Organistexamen och Högre Kantorsexamen 1962 samt bedrev pianostudier i Pianosolistklassen under åren 1960-1964.

Rolf Ericzon har studerat orgel för professor Gotthard Arnér och under senare år för professor Hans-Ola Ericsson, pianosoliststudier för professor Stig Ribbing och körledning samt orkesterledning för professor Eric Ericson respektive professor Tor Mann. Rolf Ericzon har även studerat violin för professor Sven Karpe och bedrivit solosångsstudier för professorerna Folke Sällström och Folke Wedar.

Som organist har Rolf Ericzon tjänstgjort i Kiruna 1964-1969, Täby 1970-1976 och under 25 år, 1976-2001, varit verksam som Domkyrkoorganist i Luleå.

Rolf Ericzon har under framförallt åren som Domkyrkoorganist i Luleå haft en rad kyrkomusikaliska uppdrag på riksplanet, däribland ett mångårigt uppdrag (totalt 13 år) som censor vid de statliga organist- och kantorsexamina. Han har  även som Domkyrkoorganist varit Luleå Stifts Musiksakkunnige och föredragande i Luleå Domkapitel i kyrkomusikaliska frågor.

Rolf Ericzon har också under åren i Luleå ofta varit anlitad som orgelsakkunnig eller som kontrollant eller avsynare i samband med genomförande av en rad orgelbyggnadsprojekt. I Luleå Stift har Rolf Ericzon varit inkopplad vid orgelbyggen i bl.a. följande kyrkor: Jokkmokks båda kyrkor, Korpilombolo kyrka, Pajala kyrka, Piteå Landsförsamlings kyrka, Rosviks kyrka, Seskarö kyrka, Tärendö kyrka, Vittangi kyrka, Överluleå kyrka samt naturligvis också vid tillkomsten av de tre orglarna i Luleå Domkyrka. 

Rolf Ericzon har även verkat som lärare i liturgiskt orgelspel och orgelmetodik på kyrkomusikerlinjen vid Musikhögskolan i Piteå och är därutöver alltsedan många år flitigt anlitad som konserterande orgelsolist och ackompanjatör.

Efter pensioneringen från Domkyrkoorganisttjänsten i Luleå flyttade Rolf Ericzon till Ljusdal i Hälsingland, där han under 5 års tid (1/8 2001-31/7 2006) vikarierade på den då vakanta organisttjänsten i Ljusdal-Ramsjö församling.

Fr.o.m. hösten 2006 är Rolf Ericzon och hans maka musikdirektör Lena Modin-Ericzon (kantor i Järvsö kyrka alltsedan 2001) bosatta i Järvsö.

Rolf Ericzon kommer i fortsättningen mestadels att som organist och även som pianist ägna sig åt konserterande verksamhet och enbart på frilansbasis åta sig eventuella korttidsvikariat som kyrkomusiker. 

 
  

 
© Rolf Ericzon 2003-2019    ||    Text för utskrift